Menu
2017-07-10

Węże do instalacji odciągowych pyłów i dymów

Prawidłowy wybór węży umożliwia optymalne zastosowanie!

Węże stosowane w instalacjach odciągowych pyłów i dymów są codziennie poddawane wysokim obciążeniom. Prawidłowy wybór węży stanowi przy tym decydujący czynnik osiągnięcia długich okresów żywotności oraz najlepszej wydajności. W instalacjach odciągowych dymów i pyłów odciągane i transportowane są w pierwszym rzędzie materiały gazowe. Odporność temperaturowa, elastyczność, trudnozapalność oraz szczelność są dla zastosowań w tej branży najważniejszymi właściwościami węży technicznych.

 

 

 

AIRDUC® PUR 350 AS BLACK

Optymalne rozwiązania z zastosowaniem węży technicznych do instalacji odciągowych pyłów i dymów!

 

Do zastosowań węży w instalacjach odciągowych, odpylających, filtrujących lub w odciągach mgły olejowej i galwanizacyjnych szczególnie przydatne są węże typoszeregów PROTAPE® PUR 301 AS oraz PROTAPE® PUR 330 AS. Oba typy węży są wysokoelastyczne, posiadają wysoką odporność na ścieranie oraz są trudno zapalne. Ramiona względnie instalacje odciągowe dymów spawalniczych muszą bezwzględnie cechować się takimi właściwościami, jak: wysoka elastyczność, trudnozapalność, dobra odporność na ługi, kwasy i chemikalia. Wymienione zalety posiada przykładowo wąż typu PROTAPE® PVC 71 HT. Optymalne właściwości dla transportu pneumatycznego palnych materiałów sypkich posiada ponadto wąż o symbolu AIRDUC® PUR 350 AS BLACK. Może on być eksploatowany w przedziale temperatur -40°C do 90°C, krótkotrwale do 125°C. Posiada certyfikację niemieckich norm technicznych stosowanych w obrocie materiałami niebezpiecznymi TRGS 727 oraz posiadające homologację ATEX 2014/34/EU.

GABOR
ul. Nowoosiedlowa 9,  09-402 Płock, Poland
tel.: (24) 2645569    (24) 2645570    (24) 3674798
tel.: 793 835 794           e-mail: info@gabor.com.pl